Senin, 23 Juni 2008

Memuliakan Al-Quran

Ada pula bagimu sekalian suatu ajaran penting, yaitu kamu hendaknya jangan meninggalkan Alquran sebagai benda yang dilu- pakan sebab, justru di dalam Alquran-lah terdapat kehidupanmu. Barang siapa memuliakan Alquran ia akan memperoleh kemuliaan di langit.


Barang siapa lebih mengutamakan Alquran dari segala Hadits dan dari segala ucapan lain, akan di utamakan di langit. Bagi ummat manusia di atas permukaan bumi ini, kini tidak ada kitab lain kecuali Alquran dan bagi seluruh Bani Adam kini tidak ada seorang rasul juru syafaat selain Muhammad Musthafa saw. Maka berusahalah untuk menaruh kecintaan yang setulus-tulusnya kepada Nabi agung itu dan janganlah meninggikan seseorang selain beliau dalam segi apapun agar di langit kamu dicatat, di daftar orang-orang yang memperoleh keselamatan. Dan ingatlah, bahwa najat (keselamatan) bukanlah sesuatu yang akan nampak nanti sesudah mati, melainkan najat yang hakiki ialah yang memperlihatkan cahayanya di alam dunia ini juga. Siapakah yang memperoleh keselamatan? Ialah dia yang berkeyakinan bahwa Tuhan benar-benar ada dan bahwa Muhammad saw. adalah juru syafaat yang menjadi penengah antara Tuhan dan seluruh makhluk; bahwa di bawah bentangan langit ini tidak ada rasul lain semartabat dengan beliau dan tidak ada kitab lain semartabat dengan Alquran; bahwa Tuhan tidak menghendaki siapa pun untuk hidup selama-lamanya, akan tetapi Nabi pilihan ini hidup untuk selama-lamanya. Untuk menjadikan beliau tetap hidup selama-lamanya, Tuhan telah meletakkan dasar demikian, ialah Dia mengalirkan keberkatan-keberkatan syariat dan keberkatan rohani terus hingga hari kiamat.

Google+ Badge

chkme

SEO Reports for surga-mu.blogspot.com

Website Perdamaian

 

Copyright © 2009 by Ajaran Islam